دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گرگران
مشاهده (گرگران) در کمانک، معنی و ترجمه گرگران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گرگران) کلمه و عبارات مشابه گرگران چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ گ ُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان طارم بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس واقع در 30000گزی جنوب حاجی آباد و 2000گزی باختر راه شوسه ٔ کرمان به بندرعباس . دارای 35 تن جمعیت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). قریه ای است در دوفرسنگی کمتر میانه ٔ جنوب و مشرق طارم . (فارسنامه ٔ ناصری ص 218).

معنی ( گرگران ) در لغت نامه دهخدا