دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گوپانان
مشاهده (گوپانان) در کمانک، معنی و ترجمه گوپانان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گوپانان) کلمه و عبارات مشابه گوپانان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) ناحیه ٔ دارابگرد. (ترجمه ٔ ایران در زمان ساسانیان چ 2 ص 106). اما لفظ گوپانان که کریستنسن آورده و جزء مَحال ّ دارابگرد شمرده است در تاریخ طبری ودر کتاب الخراج قدامةبن جعفر «جوبانان » ضبط شده است . بنابر کتاب اخیر فاصله ٔ این مکان تا شهر شیراز 24 فرسنگ بوده است، پس شکی نمی ماند که جوبانان، چوپانان است و چون دارابگرد یکی از مَحال ّ شبانکارگان است میتوان گفت که طایفه ای به نام چوپانان که اسلاف شبانکارگان بوده اند در آن عصر ناحیه ای از دارابگرد را در تصرف داشته اند و اردشیر و نیاکانش با این طایفه سروکار پیدا کرده اند. (کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او تألیف رشید یاسمی ص 170). و رجوع به ترجمه ٔ ایران در زمان ساسانیان چ 1 (چند توضیح در ترجمه ) ص 451 شود.

معنی ( گوپانان ) در لغت نامه دهخدا