دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی یابسة
مشاهده (یابسة) در کمانک، معنی و ترجمه یابسة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (یابسة) کلمه و عبارات مشابه یابسة چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ س َ ] (اِخ )جزیره ای است در دریای مدیترانه در نزدیکی اسپانیا. و رجوع به نخبةالدهر دمشقی ص 141 و الحلل السندسیة ج 1 ص 271 ج 2 ص 145 و تاج العروس و قاموس الاعلام ترکی شود.
2. [ ب ِ س َ ] (ع ص ) مؤنث یابس . خشک . ج، یابسات .
- اطعمه ٔ یابسة ؛ غذاهای یابس .صاحب عقدالفرید آرد: آن که رطوبت بر بدن او چیره بود به اطعمه ٔ یابسه نیازمند باشد و آنها عبارتند از عدس و چغندر و پِشت (سویق ) و هر غذایی که برشته و پخته و بریان شود و... (عقدالفرید ج 8 ص 34).

معنی ( یابسة ) در لغت نامه دهخدا