دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی یعافیر
مشاهده (یعافیر) در کمانک، معنی و ترجمه یعافیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (یعافیر) کلمه و عبارات مشابه یعافیر چیست
لغت نامه ها
1. [ ی َ ] (ع اِ) ج ِ یعفور. (از ناظم الاطباء) (دهار). رمه ٔ تکه از آهو. (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به یعفور شود.

معنی ( یعافیر ) در لغت نامه دهخدا