دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی یغما گری
مشاهده (یغما گری) در کمانک، معنی و ترجمه یغما گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (یغما گری) کلمه و عبارات مشابه یغما گری چیست
لغت نامه ها
1. [ ی َگ َ ] (حامص مرکب ) غارت . اغارة. چپاول . چپو. چپاولگری . غارتگری . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به یغما شود.

معنی ( یغما گری ) در لغت نامه دهخدا